-> Kompetenciák -> Méréstechnika -> Hőkép -> Alkalmazás

s

2

A hőkamera alkalmazási területei


Biológiai alkalmazások

 • gyulladások helymeghatározása
 • doppingvizsgálat
 • gyógyszerhatások nyomonkövetése
 • emlővizsgálat
 • reuma
 • állatgyógyászat

Hőszigetelés

 • házak, lakások hőszigetelése
 • hűtőházak, hűtőtartályok minősítése
 • műszaki átadás-átvétel
 • átnedvesedett részek felderítése

Elektromos rendszerek hibakeresése, diganosztikája

 • transzformátorok
 • távvezetékek elvékonyodása
 • épületen belüli vezetékhibák
 • kötések melegedése
 • nem működő kondenzátor
 • hibás biztosítékok
 • akkumulátorok nem üzemelő cellái
 • áramkörök

Csővezetékek helyének feltárása

 • padlófűtés
 • vízvezeték
 • szennyvízcsatorna
 • radiátorok
 • dugulás helyének meghatározása
 • távhő csöveinek vizsgálata
 • szivárgás, csőtörés meghatározása

Restaurálás

 • üregkeresés
 • rétegmeghatározás

Katasztrófaelhárítás

 • élő személyek felkutatása (romok alatt)
 • eltűnt személyek keresése (különösen éjjel)
 • szivárgások felderítése (gázok)
 • műszaki mentés

Közlekedési forgalomfigyelés

 • időjárási körülményektől független forgalomirányítás (éjjel, nappal, ködben stb)

Tűzvédelem

 • tűzoltás után a már nem lángoló, de újra belobbanni képes helyek felderítése
 • tűzvédő szerkezetek (ajtó) minősítése
 • tűzgócok felkutatása

Autóipar

 • motordiagnosztika
 • gumiabroncs melegedésvizsgálata

Légi alkalmazások

 • árvízvédelem, töltések állapotának meghatározása
 • illegális szemétlerakók felderítése
 • víz alatti hőforráskutatás
 • határőrizet (zöldhatár, átkelőknél gépkocsik, kamionok vizsgálata